Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dlaczego butle gazowe wymagają legalizacji?

Butle z gazemButle gazowe to nieodzowny element, związany z zakupem sprężonych lub skroplonych gazów technicznych. Obsługa techniczna użytkowanych butli gazowych polega nie tylko na przeprowadzaniu okresowych remontów, ale przede wszystkim na dokonywaniu legalizacji. Proces ten obejmuje przeprowadzenie badania technicznego, które dopuszcza zbiornik do eksploatacji na określony czas i musi być zgodne z wymogami UDT. Sprawdźmy, dlaczego butle gazowe wymagają legalizacji i w jaki sposób można ją wykonać?

Bezpieczne użytkowanie butli gazowej

Legalizacja butli gazowej jest obligatoryjna dla każdego właściciela zbiornika na gaz, a obowiązek jej przeprowadzenia regulują przepisy prawne. To bardzo istotna czynność, w wyniku której inspektor stwierdzi, czy dalsze wykorzystywanie butli nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkownikówPrawidłowo przeprowadzona legalizacja butli gazowej jest w związku z tym gwarantem bezpieczeństwa. Badanie po zakończeniu terminu eksploatacji polega na przeprowadzeniu rewizji wewnętrznej zbiornika oraz wykonaniu hydraulicznej próby ciśnieniowej. Próby dokonywane są na profesjonalnym stanowisku do badań wysokociśnieniowych. Pozytywny wynik badania skutkuje wydaniem przez inspektora decyzji administracyjnej, zezwalającej na dalszą eksploatację oraz podpisaniem protokołu, który jest dokumentem homologacyjnym dla właściciela czyli popularnym paszportem butli. W przypadku, gdy nie jest możliwa legalizacja starego zbiornika – należy go wymienić na nowy. 

Jak długo można używać butli gazowej?

Butle na gazy techniczne mogą być dopuszczone do bezpiecznego użytku na okres maksymalnie 10 lat. Pamiętajmy przy tym jednak, że jeśli zbiornik ma więcej niż 10 lat to termin dopuszczenia zbiornika do użytkowania może być krótszy. Zbiornik nie może być odkształcony, zdeformowany lub skorodowany. Granicą jest okres 20 lat, po którym żywotność techniczna zbiornika kończy się. Butle na gazy techniczne muszą być sprawne, niezniszczone, z odpowiednim oznakowaniem i aktualnym badaniem technicznym. Legalizowane butle techniczne muszą mieć poza tym określony kolor górnej części, odpowiadający rodzajowi czynnika roboczego. Przykładowo dla tlenu jest to kolor biały, dla helu brązowy, dla wodoru czerwony, dla argonu ciemno-zielony, a dla azotu czarny.

Homologacja butli wymagana przepisami prawa

Butle na gazy techniczne ze znakiem CE wymagają zgłoszenia rozpoczęcia użytkowania w UDT, co wiąże się z przeprowadzeniem badania odbiorczego. Badanie odbiorcze najczęściej wykonywane jest przez dystrybutora nowych butli. Przeprowadzenie badania zostaje potwierdzone trwałym oznaczeniem na butli, naklejką UDT, stemplem inspektora i wykonaniem protokołu z decyzją zezwalającą na eksploatację. Przedłużenie okresu użytkowania jest możliwe po wygaśnięciu określonego w dokumentach terminu i polega na przeprowadzeniu badania okresowego, czyli potocznej legalizacji butli. Badanie można wykonać tylko w zakładzie, posiadającym odpowiednie uprawnienia UDT. Stanowisko do wykonywania prób wysokociśnieniowych również musi być sprawdzone przez inspekcję UDT. Pamiętajmy, że użytkowanie butli bez zgłoszenia lub nieposiadającej legalizacji wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Koszt legalizacji butli gazowej jest zależny od rodzaju zbiornika oraz jego przeznaczenia.