Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie uprawnienia należy mieć na pracę z gazami technicznymi?

Butle z gazem 2Gazy techniczne takie jak dwutlenek węgla, acetylen, argon, hel czy propan mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, jeśli są przechowywane lub używane nieprawidłowo. Zasady postępowaniami z gazami technicznymi są ściśle określone przez przepisy. Znają je doskonale pracownicy mający uprawnienia do pracy z gazami technicznymi.

Wszystkie prace związane z obsługą, montażem i przebudową instalacji gazów technicznych muszą się odbywać przy rygorystycznie przestrzeganych przepisach BHP i tylko przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wymagane uprawnienia zależą od rodzaju wykonywanych prac.

Rodzaje prac związanych z gazami technicznymi 

Rodzaje prac i koniecznych uprawnień opisuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Jest w nim mowa m.in. o tym, że pracownicy, którzy chcą podłączyć butlę z gazem technicznym do instalacji, muszą mieć uprawnienia kwalifikacyjno-eksploatacyjne w zakresie montażu, konieczne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci. Jeżeli wykonują także inne prace, powinni posiadać uprawnienia do tego typu czynności, na przykład do oceny stanu technicznego, sprawności energetycznej instalacji i sieci potrzebne są uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Pracownicy zajmujący się dozorem urządzeń, sieci i instalacji muszą mieć uprawnienia do obsługi (jeśli ich zadania mają wpływ na zmiany parametrów pracy urządzeń) lub uprawnienia do konserwacji (jeśli wykonują zadania związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem dobrego stanu technicznego urządzeń). Uprawnienia w zakresie remontów pozwalają na usuwanie usterek i inne modyfikacje urządzeń, sieci i instalacji, a uprawnienia do eksploatacji mają pracownicy na stanowiskach związanych z obsługą, konserwacją, remontami, montażem i czynnościami kontrolno-pomiarowymi.