Blog

Gdzie wykorzystuje się wodór?

Gdzie wykorzystuje się wodór?

Jednym z najbardziej popularnych gazów technicznych jest wodór. Ma on bardzo prostą budowę. Jest lekki, bezbarwny i bezwonny. Ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w wielu branżach. Najczęściej wykorzystywany jest izotop 1H, który składa się z jednego protonu i jednego elektronu. Wodór jest stosowany głównie w branży chemicznej, petrochemicznej i energetycznej.

Do czego stosuje się acetylen?

Do czego stosuje się acetylen?

Acetylen, nazywany inaczej etynem, to gaz techniczny, stosowany głównie w spawalnictwie i przemyśle chemicznym. Jakie są jego właściwości? Kiedy go odkryto i do czego jest obecnie używany? Przeczytaj poniższy wpis. Acetylen jest gazem palnym, bezbarwnym i bezwonnym. W postaci technicznej jest często zanieczyszczony siarką lub fosforem, dlatego ma wyraźny, nieprzyjemny

Jakie uprawnienia należy mieć na pracę z gazami technicznymi?

Jakie uprawnienia należy mieć na pracę z gazami technicznymi?

Gazy techniczne takie jak dwutlenek węgla, acetylen, argon, hel czy propan mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia, jeśli są przechowywane lub używane nieprawidłowo. Zasady postępowaniami z gazami technicznymi są ściśle określone przez przepisy. Znają je doskonale pracownicy mający uprawnienia do pracy z gazami technicznymi.

Jak bezpiecznie pracować z gazami technicznymi? 

Jak bezpiecznie pracować z gazami technicznymi? 

Gazy techniczne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Najbardziej popularne są mieszanki propan-butan stosowane w energetyce oraz kuchniach gazowych. Powszechnie występujący dwutlenek węgla znajduje zastosowanie w chłodnictwie, produkcji napojów i konserwacji żywności. Jako środek chłodzący wykorzystywany jest zazwyczaj azot. Z kolei hel, znany jako popularny wypełniacz balonów, stosowany

Jak napełnić butlę gazową?

Jak napełnić butlę gazową?

Gaz ziemny zaliczany jest do bardzo wygodnych paliw. Dlatego jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w gospodarstwach domowych. Jednak w tym przypadku należy zastosować się do określonych wytycznych, żeby użytkowanie przebiegało w sposób bezpieczny. To sprawi, że uda się zabezpieczyć przed niebezpiecznymi konsekwencjami dla życia i zdrowia. Zasadnicze znaczenie ma napełnianie butli gazowej.