Jak bezpiecznie pracować z gazami technicznymi? 

Gazy techniczne wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Najbardziej popularne są mieszanki propan-butan stosowane w energetyce oraz kuchniach gazowych. Powszechnie występujący dwutlenek węgla znajduje zastosowanie w chłodnictwie, produkcji napojów i konserwacji żywności. Jako środek chłodzący wykorzystywany jest zazwyczaj azot. Z kolei hel, znany jako popularny wypełniacz balonów, stosowany jest także kriotechnice, przy laserach i oświetleniu. Argon i acetylen wykorzystuje się jako spawalnicze gazy techniczne.
 
Gazy techniczne wymagają specjalnych zasad przechowywania, transportu oraz sprzedaży w specjalnych  zalegalizowanych butlach. Praca ze sprężonymi lub skroplonymi gazami wymaga zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa i ostrożności. Pamiętaj, że niektóre mieszanki są niebezpieczne – trujące lub wybuchowe!

Istnieje kilka ogólnych zasad, które należy stosować się bez względu na rodzaj gazu:
 
• gazy techniczne kupuj tylko w oznakowanych pojemnikach z legalnego, sprawdzonego źródła;
• gazy przechowuj w temperaturze nieprzekraczającej 35° C, chyba że producent zaleca inaczej;
• pojemniki z gazem przechowuj w pozycji pionowej zaworem skierowanym do góry. Do tego celu wykorzystuje się przystosowane pomieszczenia chroniące przed nasłonecznieniem i ogrzaniem, zapewniające wentylację, a także osiatkowane szafy i kontenery;
• zawsze trzymaj butlę z gazem poza stanowiskiem pracy, a gaz doprowadzaj do niego za pomocą szczelnie połączonych magistral rurkowych;
• stosuj bezpieczniki gazowe i zawory zwrotne – podwyższają one znacznie bezpieczeństwo pracy z gazami;
• używaj systemów wykrywania i ostrzegania o występowaniu zagrożenia, może ono uchronić cię przed zatruciem, pożarem lub wybuchem;
• dbaj o dobry stan urządzeń stosowanych do przechowywania i wykorzystywania gazów w pracy, stosowanie się do wszystkich zasad zawartych w instrukcji, w  tym okresowych przeglądów technicznych;
• bądź czujny! – nawet jeśli jesteś pewny, że zastosowałeś wszystkie zasady bezpieczeństwa, bądź ostrożny i nie ignoruj żadnych drobnych nieprawidłowości. W razie podejrzenia usterki natychmiast przerwij pracę, zakręć zawory i wezwij specjalistę.

Jak bezpiecznie pracować z gazami technicznymi?