Rodzaje gazów technicznych i ich zastosowanie

Czym są gazy techniczne? Odpowiedź jest prosta – to gazy sprzedawane w swej skroplonej postaci w butlach i szeroko stosowane w przemyśle podczas procesów produkcyjnych. Używa się ich w przemyśle spożywczym do wytwarzania napojów gazowanych, w przemyśle hutniczym przy procesach spawalniczych, w produkcji paliwa do samochodów oraz do kuchenek gazowych, w medycynie, a także w badaniach naukowych. Oto kilka z najpopularniejszych gazów technicznych, z którymi stykamy się na co dzień:
Acetylen
Charakterystyczną cechą tego gazu jest jego niemal nieuchwytny zapach. Jest on podatny na wybuchy, do których najczęściej dochodzi w wyniku zmieszania się tego gazu z powietrzem atmosferycznym. Stosuje się go między innymi jako paliwo do lamp acetylenowych i w przemyśle chemicznym. Bierze on udział w wytwarzaniu tworzyw sztucznych.
Hel
Jest to gaz lżejszy niż powietrze, to dlatego balony napompowane helem unoszą się swobodnie w górę. Nie wydziela żadnego zapachu, jest też pozbawiony smaku. Istotną jego cechą jest to, że zaczyna wrzeć w dość niskiej temperaturze, dlatego stosuje się go do chłodzenia nadprzewodników. Hel jest też składnikiem mieszanek do oddychania dla nurków, którymi napełnia się ich butle.
Propan
Ma większą wagę od powietrza. Nie ma zapachu ani koloru, nie rozpuszcza się w wodzie. Najpopularniejszym jego wykorzystaniem jest paliwo do zasilania samochodów i domowych kuchenek gazowych.
Argon
Jest pozbawiony zapachu i koloru. Waży więcej od powietrza. Używa się go do produkcji żarówek i do zabezpieczania dysków twardych komputerów przed zużyciem, stosuje się go też w procesach spawalniczych.
Dwutlenek węgla
Bardzo popularny gaz techniczny. Wykorzystuje się go do produkcji napojów gazowanych. Jest bezwonny i bezbarwny. Jego obecność w powietrzu powoduje twardnienie zaprawy wapiennej, bywa wykorzystywany również jako neutralna atmosfera w dojrzewalniach owoców.

Rodzaje gazów technicznych i ich zastosowanie